gemma
 

EDELSTEENKUNDE INSTRUMENTEN

Voor het bepalen van bepaalde eigenschappen van stenen zijn instrumenten onontbeerlijk. De gemmoloog heeft altijd een loupe , een kleine lamp en een pincet op zak. Maar als het er echt op aan komt is een refractometer onontbeerlijk.

1. De refractometer.

Bepaling van de brekingsindex. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is een refractometer. De refractometer bepaald de refractieindex van een steen. Met behulp van de RI is het gemakkelijk om stenen van elkaar te onderscheiden. Er zijn slechts weinig stenen die een gelijke brekingindex hebben. Om u een idee te geven hoe zo'n refractometer werkt hebben we een interactive geanimeerde refractometer gemaakt. Dit is een "shockwave" film. . REFRACTOMETER

2. De polariscoop.

De polariscoop wordt gebruikt om te bepalen of iets glas is, of het een steen is met dubbel of enkelbreking en of een steen "kriptokristallijn" is. Kriptokristallijn wil zeggen dat de steen uit vele kleine kristalletjes bestaat in plaats van uit een groot kristal.

Hoe werkt de polariscoop? Hoe het is opgebouwd, hoe het werkt en wat je ziet als je er door kijkt is te zien in de volgende animatie. Het gaat hier weer om een "shockwave" film.
POLARISCOOP

3. De spectroscoop

Met behulp van een spectroscoop het het mogelijk om het weerkaatste licht van een steen uiteen te rafelen in een spectrum.. De absorptielijnen of emissie lijnen kunnen dan waargenomen worden. De absorpties kunnen helpen om de steen te identificeren. Robijn, zirkoon, almandien granat hebben specifieke absorptiekenmerken. Het is een instrument dat relatief goedkoop is en met de juiste belichting veel informatie over de steen kan opleveren. Het vergt wel enige oefening om de absorptielijnen te zien. Het alternatief hiervoor is een spectrofotometer. Dit zijn instrumenten die veel geld kosten, en heel nauwkeurig de absorpties weergeven. Maar er zijn er een aantal binnen handbereik van de amateurgemmoloog en ze worden steeds goedkoper.

4. De microscoop

Belangrijk instument om te kijken naar de inclusies in stenen. Insluitsels kunnen veel vrijgeven over waar een steen vandaan komt, of deze behandeld is en of het natuurlijke insluitsels zijn.

Refractometer

 

Polariscoop


Spectroscoop

microscoopMicroscoop