Borrel en buffet voor alle leden, natuurlijk inclusief kerstveiling. Vanwege de kerstdrukte houden we de decemberbijeenkomst een weekje eerder. de locatie is nog onbekend, en hangt af van de corona-ontwikkelingen.

Algemene ledenvergadering. De stukken volgen nog, zoals gebruikelijk. Het tweede deel van de avond vullen we gemmologisch in. 

In de middeleeuwen was een bewerkte edelsteen veelal een cabochon, of een iets gefatsoeneerde versie van het ruwe kristal. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden. De grootste sprong voorwaarts was het ontwerp van het briljante slijpsel in 1919. In deze presentie gaat Henk Rijneveld op onderzoek uit in hoeverre we de laatste jaren hierboven zijn uitgestegen. Welke extra mogelijkheden biedt nieuwe technologie?

Henk volgt op dit moment de diploma-course van de Gem-A. Onderdeel hiervan is een “student-project”. Zijn project gaat over recente vernieuwingen in het bewerken van stenen, en de relatie daarmee tot de sterkte, zoals hardheid en soliditeit, van het gebruikte ruwe materiaal.

Deze avond staat in het teken van de Europese opalen.

De groene granaat werd pas aan het eind van de 19e eeuw in de Centrale Oeral (Rusland) gevonden. Aanvankelijk dachten lokale juweliers dat het om Chrysoliet (Peridoot) ging. Omdat de geslepen stenen mooi groen waren en een zeer hoge dispersie hadden, lagen die al snel in sieraden verwerkt in de juwelierswinkels van Moskou en St. Petersburg. De Finse mineraloog Nils von Nordensheld kwam er echter in 1864 achter dat het hier ging om de groene granaatvariant Andradiet. Vanwege de heldere diamant-achtige schittering kreeg het de bijnaam "Demantoiet", in het Engels "Demantoid", d.w.z. lijkend op Diamant. Tot de Russische revolutie was Demantoiet zeer populair in Rusland en dat te meer door de fabelachtige objets d'arts gemaakt door Peter Carl Fabergé. Voor exorbitante prijzen werden deze sieraden in de "Belle Epoque" verder ook aan de Europese adellijke elite verkocht. Na de Russische revolutie viel door het wegvallen van de productie deze mooie steen in vergetelheid. Pas in de laatste decennia stijgt in de juwelenwereld de belangstelling weer voor deze bijzondere steen, waarbij prijzen van ver boven de duizend dollar per karaat voor de wat grotere stenen (plus 1 ct) geen uitzonderingen zijn.

In verband met de krokusvakantie is deze bijeenkomst een week eerder dan gebruikelijk.