Algemene ledenvergadering. De stukken volgen nog, zoals gebruikelijk. Het tweede deel van de avond vullen we gemmologisch in.