facebook

Nieuws

Tijdens de ALV van afgelopen woensdag zijn Tom en Arjo, zoals gepland, afgetreden. Beiden hebben vele jaren onderdeel uitgemaakt van het bestuur.

Tom wordt door Dick vakkundig voorzien van een reversspeld

 

In 2011 is Gemma als zelfstandige vereniging opgericht door Tom en William, die samen ook het eerste bestuur vormden. Sinds die tijd heeft Tom onafgebroken bestuursfuncties binnen onze vereniging bekleed. De laatste jaren als secretaris, maar het is nu tijd geworden om het stokje over te dragen. Als dank voor alle inzet werd hem een reversspeld, in de vorm van een zilveren pincet met mooie blauwe steen afgeleid van ons logo, door de voorzitter ceremonieel opgespeld.

Tom blijft overigens nog steeds de coördinator van de theoriecursus, en verzorgt daarbij ook twee lesavonden.

Arjo nam na zes jaar afscheid als penningmeester. Voor hem was er ook een passend kado in een geheimzinnige zwarte verpakking en een mooie toespraak. Zijn positieve inbreng in de bestuursvergaderingen werd speciaal gememoreerd. Aangezien de kascommissie ook niets dan lof had, kon zijn opvolgster bij acclamatie worden verkozen.

Arjo
Arjo krijgt uit handen van de voorzitter een bijzondere fles.

Het blijft moeilijk om bestuursleden te vinden. Dat was in 2011 al zo toen Tom naast het voorzitterschap ook de functie van penningmeester op zich nam. Er is nog niet veel veranderd, op dit moment is de functie van secretaris vacant.

Voor een vereniging met meer dan 130 leden, 2 cursussen van 10 avonden per jaar, en 8 bijeenkomsten met (inter)nationale sprekers is een goede secretaris onontbeerlijk.

Bent u lid, houdt u (nog steeds) van een uitdaging, en wilt u bijdragen aan een mooie vereniging met veel contacten met andere edelsteenliefhebbers? Maak dan een praatje met de voorzitter!

- HR