facebook

Nieuws

De voordracht van Bir Muste, gevolgd door een mini-edelstenenmarkt, vormde de afsluiting van een bijzonder geslaagd voorjaarsprogramma.

Alle aandacht voor de stenen

 

Het verhaal over de opzet en werkwijze van edelsteengroothandel Birgem was goed om naar te luisteren, en gaf allerlei aanknopingspunten voor nadere discussie. Een compleet spectrum aan onderwerpen kwam langs. De maatschappelijke tendens voor het verbeteren van de werkomstandigheden van mijnwerkers. De economische ontwikkeling dat het aantal juweliers terugloopt, maar het aantal zelfstandige goudsmeden juist toeneemt. Meer belang voor veiligheid en gezondheid zoals het verlengen van de “afkoelperiode” van behandelde topazen. Ook kwam een korte discussie los welke steen nu het meest milieuvriendelijk is: een natuurlijke of een synthetische? Onderzoek lijkt erop te wijzen dat bijvoorbeeld een synthetische diamant 40% meer vervuilend is dan één uit de gempit. Wie het weet mag het zeggen.

Een bijzondere “trick of the trade” is de nauwkeurige selectie van de edelstenen bij inkoop, om de kwaliteitsstandaard die Birgem aan haar producten stelt te kunnen blijven handhaven. Daarbij let Bir vooral op formaat en kleur. Met de loupe wordt minder gekeken omdat alle kleurstenen wel een 'smetje' hebben, en je dan niets meer te (ver) kopen overhoudt. De mijnen raken wereldwijd langzaam maar zeker uitgeput, waardoor het vinden van kwalitatief hoogwaardige natuurlijke stenen steeds moeilijker wordt. Dit vertaalt zich naar oplopende prijzen, zoals bijvoorbeeld bij de toermalijnen duidelijk merkbaar is.

Het najaar

Het najaarsprogramma wordt in september afgetrapt door Tom Peters, die ons meer gaat vertellen over de chemische samenstelling van mineralen. De praktijkcursus volgt kort daarna. U kunt zich daar nu al voor inschrijven. In overleg is het voor leden ook mogelijk om enkele avonden langs te komen om de kennis op te frissen.

Het laatste woord kwam van de voorzitter: Secretaris, iemand?

- HR