facebook

Nieuws

De theoriecursus en de ALV 2020 hebben we al via Zoom gedaan, maar afgelopen woensdag was er een nieuwe mijlpaal. Een buitenlandse spreker via Zoom: Constantin Wild uit Idar-Oberstein. De toehoorders zaten in Nederland en België.

“Basement full of rough gems and historical things”. Ik word er hebberig van…

 

Het was een heel geslaagd webinar, waarbij een vijftigtal oude en nieuwe leden aanwezig waren.

Constantin is alweer de tiende generatie van een geslacht van edelsteen­handelaren en slijpers in Idar Oberstein. Zijn familiegeschiedenis is terug te voeren tot in de 16e eeuw. Een kleine 25 minuten vertelt hij over zijn bedrijf en de edelsteenhandel. Hij levert kleurstenen in het topsegment van de markt. Materiaal wordt in-house geslepen, bijna uitsluitend gefacetteerd in ronde, ovale en cushion vorm.

Na de voordracht volgde een uitgebreide Q&A. Verrassend was de ontboezeming dat ook Constantin weleens valt voor een aanbieding op ebay, en dat niet altijd het gewenste product wordt geleverd. Hij bleek ook iets gemeenschappelijks te hebben met een aantal Gemma-ers: zijn favoriete steen is de Imperial Topaz.

Natuurlijk kwam ook de toekomst ter sprake. Het is onmiskenbaar dat in de regio het aantal slijpers en handelaren minder wordt. Veel is verdwenen “achter de voordeur”, waardoor edelstenen veel minder in het straatbeeld zichtbaar zijn. Er is bij Constantin nog geen opvolger in zicht, waardoor een aantal toehoorders mogelijkheden zagen: “Will you adopt me?” verscheen in de chat. Wie zei ook alweer dat de interesse in edelstenen tanende was?

Meer informatie over Constantin Wild.

Volgende bijeenkomsten

Woensdag 17 maart is de ALV, leden ontvangen een uitnodiging voor de zoommeting samen met de stukken. Woensdag 21 april is er weer een zoombijeenkomt. Nadere informatie over de spreker volgt. Deze bijeenkomst is ook alleen toegankelijk voor de leden.

Op de andere woensdagen is de theoriecursus.

Facebookgroep

Zolang de lockdown voortduurt kunnen we slechts virtueel bij elkaar komen. We zijn een facebookgroep gestart

Geschiedenis van de Gemma

We bestaan dit jaar 10 jaar, en over 2 jaar vieren we het 50-jarig jubileum… Als (relatief) nieuw lid een ondoorzichtige situatie.

In januari van dit jaar sprak ik bij toeval een oud-lid van de vereniging. Kort daarop werd de avondklok ingevoerd, zodat er plots "tijd" over was. Een en ander resulteerde in de geschiedenis van de gemma op de website, wel wat langer dan oorspronkelijk gedacht. Lees hier het verhaal.  

– HR