Afgelopen maandag, 17 september, is de praktijkcursus begonnen. Docenten en cursisten verzamelden zich in het W&N gebouw van de Vrije Universiteit.

De Federal Trade Commission (FTC) heeft geoordeeld: onder voorwaarden is een synthetische diamant ook een diamant.

Gemmaleden zijn, tegen gereduceerd tarief, welkom bij een tweetal activeiten van het Gemmologisch Gilde Nederland (GGN). Het betreft een jadepracticum, en de gildedag.

Het programma is bepaald: drie interessante inhoudelijke bijeenkomsten, afgesloten door de kerstbeurs!

Op 23 mei is een bijzondere zoetwaterparel geveild, "The Sleeping Lion Pearl".