facebook

Er worden veel edelstenen, mineralen en gesteenten verkocht onder allerlei commerciële en fantasienamen. Ook is er veel bewerkt of volledig door de mens gemaakt materiaal op de markt waarvoor misleidende namen gebruikt worden. Handelsmerken geven misschien een idee van exclusiviteit en echtheid maar hebben vooral als doel om stenen beter te kunnen verkopen. Rolf Egberink heeft hierover een boek geschreven en komt bij ons een presentatie geven.
Rolf Egberink is docent, amateur geoloog en ruim 40 jaar verzamelaar van mineralen en gesteenten. Onder de naam Stapel van Stenen is hij actief op sociale media, geeft hij diverse cursussen en lezingen en adviseert hij winkels, webshops en musea. De laatste jaren heeft hij zich met name gericht op het verspreiden van correcte informatie over namen van edelstenen, mineralen en gesteenten. Hiervoor doet hij voortdurend research en laat hij regelmatig stenen onderzoeken in een lab. De resultaten deelt hij in begrijpelijke taal via zijn website, sociale media en zijn cursussen. In dit boek over Belazeriet geeft hij een overzicht van zijn onderzoekswerk van de afgelopen jaren.