facebook

Op onze avond in januari zal Salomon Kroonenberg spreken over diamantvondsten in Suriname, waar hij als geoloog/petroloog zes jaar werkzaam was. Hij was later hoogleraar geologie en mineralogie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en daarna aan de TH Delft. Tevens is hij bekend als klimaatdeskundige die vele boeken schreef en deelnam aan tal van symposia en televisieoptredens. Hij vervulde als regeringsadviseur diverse functies.